obchod@ztrade.cz 731 648 024 (PO-PÁ 7:00-17:00)
Doprava od 49 Kč a pro objednávky nad 1 000 Kč doprava zdarma.
Sleva -40 %

Millefiori Aria Magnolia Blossom & Wood náplň do elektrického difuzéru 20 ml

245 Kč 147 Kč
ks
skladem

Květy magnólie a dřevo - vůně, odkrývající dosud skryté stránky kouzelné magnólie: snění pod rozkvetlým stromem magnólie, vdechování svěží zelené a ovocné vůně kvetoucích poupat a také tónů ambry, santálového dřeva a pačuli.

K náplni je třeba mít elektrickou jednotku/strojek do zásuvky. Náplň má obsah 20 ml pro 6-8 týdnů vůně. V řadě ARIA jsou v nabídce nejoblíbenější vůně značky Millefiori plus funkční vůně Smoke s aktivními složkami, které efektivně neutralizují pach z cigaret.

Bezpečnostní upozornění

GHS07 - Dráždivé látky

Signální slovo: VAROVÁNÍ

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H315 - Dráždí kůži.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Obsah nebezpečných látek: 1,6-Nonadien-3-ol, 3 ,7-dimethyl-; 2,4-Dimethyl-3-cyclohexene carboxaldehyde; 2-Methyldecanal; Acetylcedrene; alfa-PINEN; beta-Pinene; Butyl cyclohexyl acetate; Carbonic acid, (3Z)-3-hexen-1-yl methyl ester; Citral; Citronelol; delta-Damascone; Ethyl 2,2-dimethylhydrocinnamal; Eugenol; Geraniol; Geranyl acetate; kyselina benzoová , 2 ,4-dihydroxy-3,6-dimethyl-, methyl ester; Linalool; Methylenedioxyphenyl methylpropanal; Neryl acetate; Oils, oranžový , sladký; Oils, patchouli ;

Soubory ke stažení

Kat. číslo: 40661

Všechna práva vyhrazena © Millefiori.cz 2024